A muzeális gyűjteményről

A múzeumról dióhéjban

Kutnyánszky József, a múzeum alapítója (Takács Péter festménye)

Kutnyánszky József, a múzeum alapítója
(Takács Péter festménye)

Komló város első múzeumi közgyűjteményének megalapítására 1954-ben került sor. Az 1950-es évekre a komlóiak ugyanis döbbenten tapasztalták, hogy a település gyors átépítése következtében a múlt természeti és épített öröksége riasztó ütemben kezd eltűnni és megsemmisülni. Kutnyánszky József az utolsó pillanatban látta meg, hogy az értékek megmentése csak egy múzeum létrehozása által lehetséges, így jött létre a Komlói Múzeum a Kossuth Lajos u. 117. szám alatt. Az új múzeum gyűjtőkörét és kutatási területét az évmilliós természeti értékekben gazdag tájon elsődlegesen az ásványok, a kőzetek, az ősmaradványok és a bányászati emlékek gyűjtésében és megőrzésében határozták meg.

Annak ellenére azonban, hogy a gyűjtemény hamarosan az ország egyik legjelentősebb ásvány-, kőzettani- és helytörténeti kollekciójává nőtte ki magát, a múzeum történetéről keveset lehet tudni. 1977-ben Cserdi András költöztette a már általa gondozott gyűjteményt a Május 1. Művelődési Házba, majd 1992-ben Dr. Erdődy Gyula irányításával költözött tovább mai helyére, a Városház tér 1. szám alá, a volt komlói pártszékház épületébe. Ekkor nyitották meg a ’Fejezetek Komló múltjából’ c. állandó kiállítást, melynek elsődleges célja a helyi örökség tárgyainak megőrzése, bemutatása és a látogatókkal való megismertetése volt. Ezt követte nem sokkal később a ’A Mecsek természeti képe’ c. állandó tárlat is. A Komlóról megjelent kiadványok, könyvek és tanulmányok többsége ennek ellenére mindössze néhány sorban tesz említést a múzeumról.

Annyi bizonyos, hogy a komlói muzeológia évtizedeken át infrastrukturális, személyi és szakmai problémákkal küszködött. A múzeum nevét illetően is változatok sokaságával találkozhatunk, mindig az éppen igényelt vagy szükséges elvárásnak megfelelően (Komlói Múzeum, Geológiai és Helytörténeti Múzeum, Komlói Helytörténeti Múzeum, stb.). A veszélyeztetett természettudományi anyag rendbetétele és védelme érdekében 1990-ben önálló múzeumi egységként jött létre a Komlói Természettudományi Gyűjtemény, mely az újonnan megüresedett pártházban kapott helyet. 1992-ben a helytörténeti gyűjtemény, majd pedig 1999-ben a városi könyvtár is a pártházba költözött, nem sokkal később pedig a három intézmény egységes közgyűjteményi szervezetbe tömörült.

Több kisebb fejlesztést követően, 2020-ban az intézmény fontos mérföldkőhöz érkezett: kormányzati támogatásból lehetővé vált a teljes épületbelső felújítása, valamint a padlástér beépítésével egy új, korszerű látogatóközponttal való bővítése. Az alapos előkészítést és a kivitelezést követően az intézmény megújult tartalommal és arculattal 2024 márciusában tárta ki kapuját ismét a látogatók előtt.

A Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény három állandó kiállítással várja a látogatókat. A „Fejezetek Komló múltjából” c. állandó helytörténeti kiállítás a város kőkorszaki-, római-, középkori és újkori emlékeit mutatja be, emellett képet ad a komlói lakosság néprajzáról, a régi oktatási hagyományokról és a bányászat fellendülését megelőző, jelentős helyi mezőgazdaság ágazatairól is. Mindezek mellett természetesen különös hangsúlyt fektet a város életét és gazdaságát mintegy 200 éven át meghatározó helyi szénbányászat történetének bemutatására. Az első emelet központi részén látható „A Mecsek természeti képe” és a „A mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus” c. állandó természettudományi kiállítás, melyek a térség gazdag geológiai és őslénytani leletanyagának felvonultatására és a Mecsek-vidék mai élővilágának bemutatására helyezi a hangsúlyt. A komlói szénbányászat során előkerült megannyi paleontológiai és geológiai lelet ilyesformán kitűnően összekapcsolja a helytörténeti és természettudományi gyűjteményt.

Az állandó kiállítások mellett további, változatos témájú időszaki kiállításokat is megtekinthetnek a hozzánk látogatók. A muzeális gyűjtemény életét leginkább a városban élő nyugdíjas korosztály támogatja tevékenyen (ötletekkel, régi tárgyak ajándékozásával stb.), emellett jelenleg az óvodás korosztály a leggyakoribb és legaktívabb látogatója intézményünknek.

 

A Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény küldetésnyilatkozata

„Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet.”
(Kodály Zoltán)

A muzeális gyűjtemény és a városi könyvtár közös célja, hogy korlátozás nélkül mindenki számára elősegítse Komló város kulturális és történeti hagyományainak, természeti értékeinek megismerését. A könyvtárhoz hasonlóan a muzeális gyűjteménynek is szembe kell néznie a modern kor kihívásaival. Elsődleges küldetése, hogy kulturális és tudományos intézményként Komló és térsége kulturális és természeti kincseit, örökségét összegyűjtse, őrizze, feldolgozza és közzé tegye. Ez irányú munkáját gazdag műtárgy- és dokumentum-gyűjteményére alapozza, tevékenységét az etikai szabályok figyelembevételével a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően végzi.

Kitűzött céljai megvalósítása érdekében:

  • a gyűjtőkörébe (történeti és természettudományi) tartozó kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja;
  • biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenyég lehetőségét;
  • kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához;
  • közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;
  • együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;
  • elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít;
  • az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

A muzeális gyűjtemény a természeti, szellemi és anyagi örökség megőrzését elsődleges céljának tekinti, ezáltal megfelelő alapot szolgáltat a kistérség helytörténetének és természeti környezetének sokoldalú vizsgálatához és hagyományainak megőrzéséhez. A helyi társadalmi fejlődés szolgálatában álló nonprofit intézmény a jövőben tudásközpontként kíván működni a városban, ahol a közművelődési, tudományos és múzeumpedagógiai feladatok ellátása során segíti a diákokat és felnőtteket az élethosszig tartó tanulás folyamatában, valamint hozzájáruljon a lokálpatriotizmus erősítéséhez. Munkája során emellett kapcsolatot tart és épít ki a megyei, országos, valamint határon túli intézményekkel és közösségekkel. Az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel minél magasabb színvonalú együttműködésre törekszik.

A Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény aktív közösségi térként jelenik meg a város szolgáltatásai között, olyan intézményként, amely – a jogszabályok által meghatározott keretek között – folyamatosan a helyi közösség gyarapításáért dolgozik.

Komló, 2015. szeptember 21.