Pályázatok

Közbeszerzés által elnyert aktív pályázatok

Dínóbirodalom

(EFOP-4.1.8-16-2017-00168)

A projekt címe: Dínóbirodalom:
gyermekkönyvtár és játszóház – infrastrukturális fejlesztés az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák erősítéséért
Projektazonosító: EFOP-4.1.8-16-2017-00168
Projekt székhelye és megvalósításának helyszíne: 7300 Komló, Városház tér 1.
Projektgazda neve: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális  Gyűjtemény
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 1. – 2019. február 28.
A teljes beruházásra elnyert támogatás összege: bruttó 32 308 840 Ft
Szerződésben elfogadott összköltség: bruttó 32 308 840 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt bemutatása

A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Komló város kulturális életének egyik centruma. Több mint százezer kötet áll az olvasók rendelkezésére, emellett páratlan értékű néprajzi, kulturális és természettudományi gyűjteménnyel rendelkezik. Utóbbi elsősorban Komló történelmi és földtörténeti múltját, valamint az évtizedekig a város gazdasági alapját adó bányászat megmaradt tárgyi emlékeit mutatja be.

A könyvtár feladata azonban nem csak a kulturális értékek őrzése, hanem azok bemutatása is. Ehhez elengedhetetlenül szükség van arra, hogy a felgyorsult és tömegessé vált információáramlás körülményei között is vonzóvá és érdekessé tegyék mindezeket a tartalmakat az emberek számára.

Különösen fontosak ezek a célkitűzések a gyermekkönyvtár esetében. Nehezíti a feladatot, hogy olyan korosztályt kell megszólítani, akiknek a szemében a könyvtár, mint intézmény gyakran nem kapcsolódik össze a korszerű, interaktív és érdekes ismeretszerzéssel.

Az EFOP-4.1.8-16-2017-00168 azonosítószámú, Dínóbirodalom: gyermekkönyvtár és játszóház – infrastrukturális fejlesztés az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák erősítéséért című projekt elsődleges célja, hogy megteremtse az infrastrukturális és technikai feltételeket ahhoz, hogy a könyvtár vonzóvá váljon a legfiatalabb korosztályok számára is.

A projekt egy újabb fontos lépés az intézmény évek óta tartó, tudatos fejlesztési és felújítási programjában. A teljesség igénye nélkül: a közelmúltban sor került egy környezettudatossági fókuszú átalakításra, amelynek célja az energiatakarékosság és a hulladéktermelés csökkentése mellett a lakosság szemléletformálása is volt. A Kubinyi-programban évről-évre modernizálnak egy-egy múzeumi részleget, például a bányászati emlékszobát vagy éppen a híres Komlosaurus időszakát, a Jura-korszakot bemutató kiállítást. 2016-ban pedig megnyílt a Dínóbirodalom játszóház, ahol az óvodások akár csoportos programok résztvevőiként is megtehetik az első lépéseket afelé, hogy később rendszeres könyvtárhasználóvá váljanak.

A gyermekkönyvtári részleg átalakítása két fő elemből áll össze. Egyrészt a szakemberek elvégzik a helyiségek teljes felújítását, kicserélik a vezetékeket, kapcsolókat, a falburkolatokat és a bútorokat is.  A könyvtárszobák mellett a kapcsolódó mosdók felújítása is része a beruházásnak. Természetesen projektarányos akadálymentesítésre is sor kerül.

A fejlesztés második felét az eszközbeszerzések alkotják. A teljesség igénye nélkül az alábbiakkal gazdagodik a könyvtár:

 • asztali és hordozható számítógépek a hozzájuk tartozó perifériákkal
 • 2 db nagy teljesítményű router a belső wifi-hálózathoz
 • szerver a könyvtár új weboldalának futtatásához
 • interaktív okostábla
 • színes digitális fénymásoló és nyomtató
 • tükörreflexes fényképezőgép és digitális kamera
 • A4-es méretű digitális rajztábla

A beruházás ideje alatt a gyermekkönyvtár ideiglenesen átköltözött az épület egy másik helyiségébe, ahol a megszokott nyitvatartási idő szerint várja az olvasókat.

„Legyen a Mese is mindenkié!”

(TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635)

A projekt címe: „Legyen a Mese is mindenkié!” – könyvtári rendezvénysorozat kicsiknek és nagyoknak

Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635

Projekt székhelye és megvalósításának helyszíne: 7300 Komló, Városház tér 1.
Projektgazda neve: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
A projekt megvalósítási időszaka: 2020. július 1. – 2021. június 30.
A teljes beruházásra elnyert támogatás összege: bruttó 5 349 168 Ft
Szerződésben elfogadott összköltség: bruttó 5 349 168 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt bemutatása

Közösségi rendezvénysorozatok Komló város lakói számára: programok 10 hónapon keresztül (2020. szeptember – 2021. június között) felnőtteknek és gyermekeknek. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az olvasás szépségére és fontosságára író-olvasó találkozók, színházi előadások, irodalmi alkotásokhoz kapcsolódó könyvtári foglalkozások és kvízjátékok által.

A projekt céljai:

 • szórakoztatás: író-olvasó találkozók kortárs magyar írókkal, költőkkel, színház a gyermekeknek;
 • foglalkozások: interaktív mesefoglalkozások, kreatív kézműves foglalkozások elsősorban gyermekek számára egy-egy témában;
 • olvasás-, könyv- és könyvtárnépszerűsítés, olvasásfejlesztés ösztönzése;
  közösségformálás: közös érdeklődési körrel rendelkező helyi lakosság alkalmankénti „összehívása”;
 • kulturális/irodalmi értékek közvetítése a rendezvényeken és a meghívottakon keresztül;
 • a kortárs magyar irodalom népszerűsítése;
 • digitális írástudás fejlesztése az online is elérhető, havi rendszerességű kvízjátékkal;
 • a könyvtár kultúrában, irodalomban betöltött szerepének hangsúlyozása, a könyvtár látogatottságának és beiratkozott olvasói számának növelése;
 • a könyvtár aktív bekapcsolása a város kulturális életébe.

Programok:

 • színházi, bábszínházi és zenés előadások gyerekeknek;
 • író-olvasó találkozók gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt;
 • mesefoglalkozások gyerekeknek;
 • minden hónapban új kvízjátékok minden korosztálynak.

10 hónap alatt közel 600 gyermeket szeretnénk elérni 8 (báb)színházi előadással, 1 író-olvasó találkozóval és 11 könyvtári foglalkozással; valamint a felnőttek számára tervezett 6 író-olvasó találkozóra összesen közel 240 embert várunk (az előadásoknak helyet nyújtó helyiség befogadási lehetőségeinek függvényében). A projekt teljes ideje alatt összességében több mint 800 embernek kívánunk tartalmas időtöltést nyújtani.

„A jövendő tükre: a múlt.”

(EFOP-4.1.8-16-2017-00168)

A projekt címe: „A jövendő tükre: a múlt.”
Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253
Kedvezményezett székhelye és a projekt megvalósításának helyszíne: 7300 Komló, Városház tér 1.

Kedvezményezett neve: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

A projekt megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 1. – 2021. május 31.
A teljes beruházásra elnyert támogatás összege: bruttó 18 000 000,- Ft
Szerződésben elfogadott összköltség: bruttó 18 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt bemutatása

Komló város kulturális örökségének megóvása, a helyi örökség védelme, a mai és a jövő generációk számára elektronikusan is elérhető adatbázisokban.
A helyi kulturális örökség megóvása fizikai szinten egyre nehezebb és kockázatosabb, jelen formájában az elérhetősége és a kutathatósága sem biztosított. A projekt a modern kor elvárásaihoz igazodva az elektronikus tároláshoz szükséges infrastruktúra megteremtésével megteremti az alapját annak a hosszú éveken át tartó folyamatnak, mely során a könyvtárban és a muzeális gyűjteményben található dokumentumok, hang- és képanyagok, nyomtatványok, tárgyak digitalizálása megvalósulhat. Az elektronikus dokumentumok adatbázisokba helyezés után kutathatóvá és széles körben elérhetővé válnak nemcsak Magyarország területén, hanem azon túl is.
A digitalizálásra váró anyagok a közgyűjteményünkben rendszerezettek, leltározottak, megfelelően tároltak. A könyvtár és a muzeális gyűjtemény is rendelkezik helytörténeti könyvtári részleggel, illetve a helytörténeti és a természettudományi gyűjtemény kiállított és raktározott tárgyai is digitalizálásra kerülnének.
Vállaljuk, ha az infrastruktúra adott lesz, digitális stratégiai tervet készítünk a digitalizálás menetéről, prioritási sorrendet állítunk fel és minél szélesebb körben elérhetővé tesszük a digitalizált adattartalmakat.

A projekt céljai:

 • Komló város helytörténeti és természettudományi értékeinek elektronikus formában történő megőrzése, könyvtári dokumentumok állományvédelme.
 • A könyvtár és muzeális gyűjteményben található dokumentumok, tárgyak, hangzóanyagok digitalizálása, az elektronikus tároláshoz, megosztáshoz szükséges infrastruktúra megteremtése.
 • A digitális állomány gondozása, folyamatos gyarapítása, kutathatóvá, elérhetővé tétele.